เปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยและบริหารสถานณ์

พิธีเปิดงาน“เปิดศูนย์ความปลอดภัยและบริหารสถานการณ์โรงเรียนหนองเรือวิทยาใน📌 วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567
เวลา 09:00 น. ณ เรือนพยาบาล โรงเรียนหนองเรือวิทยา เปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยและบริหารสถานการณ์ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โดยได้รับเกียรติจาก นายปฐมพงษ์ สมอฝาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น มาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ มี นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กล่าวรายงานการจัดงานเปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยและบริหารสถานการณ์ ณ เรือนพยาบาล โรงเรียนหนองเรือวิทยา คลิกที่นี่เพื่อเปิดอ่านข่าวและรูปกิจกรรม