ศึกษาดูงานโดยคณะกรรมาธิการการกีฬา เกี่ยวกับโครงการห้องเรียนกีฬา และศูนย์บ่มเพาะวอลเลย์บอล

วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2567 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภาและนายขวัญพงศ์ บุญภูพิพัฒน์ อบุกรรมาธิการกีฬาและนันทนาการ เพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายของประชาชน ลงพื้นที่ดูงานการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ ด้านกีฬาและการส่งเสริมการกีฬาศูนย์บ่มเพาะกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนหนองเรือวิทยา โดยมี นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์ ผู้อำนวยการคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนห้องเรียนกีฬาวอลเลย์บอล ให้การต้อนรับ ณ โดมกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนหนองเรือวิทยา อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น