นิเทศ กำกับ ติดตามผลการใช้และประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการ นิเทศ กำกับ ติดตามผลการใช้และประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งหมด 8 โรงเรียน ในเครือ สหวิทยาเขตเวียงเรือคำ… คลิกเพิ่อดูรูปกิจกรรม

เปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยและบริหารสถานณ์

พิธีเปิดงาน“เปิดศูนย์ความปลอดภัยและบริหารสถานการณ์โรงเรียนหนองเรือวิทยาใน📌 วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567
เวลา 09:00 น. ณ เรือนพยาบาล โรงเรียนหนองเรือวิทยา เปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยและบริหารสถานการณ์ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โดยได้รับเกียรติจาก นายปฐมพงษ์ สมอฝาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น มาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ มี นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กล่าวรายงานการจัดงานเปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยและบริหารสถานการณ์ ณ เรือนพยาบาล โรงเรียนหนองเรือวิทยา คลิกที่นี่เพื่อเปิดอ่านข่าวและรูปกิจกรรม 

 

 

อบรมปฏิบัติการเชิงรุก

เมื่อวันที่ 11 – 12 มีนาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนหนองเรือวิทยา นำโดย นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จีรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจร ดร.สิรินันท์ สุรไพฑูรย์ แซ่ผุง ดร.วรวุฒิ คุณประทุม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.ขอนแก่น และ ผศ.ดร.กิตติ ตันเมืองปัก อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ศน.นราพงศ์ อาษารัินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1 เป็นวิทยากรในการอบรม ณ หอประชุมแสนเมือง โรงเรียนหนองเรือวิทยา

ประชุมสามัญและแผนฯ

วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนหนองเรือวิทยา นำโดย นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมวิเคราะห์สภาพแว่ดล้อม (SWOT) เพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนหนองเรือวิทยา ระยะ5ปี (ปีการศึกษา2566-2570) และประชุมรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศศึกษา 2566
ณ หอประชุมแสนเมือง

ศึกษาดูงานโดยคณะกรรมาธิการการกีฬา เกี่ยวกับโครงการห้องเรียนกีฬา และศูนย์บ่มเพาะวอลเลย์บอล

วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2567 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภาและนายขวัญพงศ์ บุญภูพิพัฒน์ อบุกรรมาธิการกีฬาและนันทนาการ เพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายของประชาชน ลงพื้นที่ดูงานการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ ด้านกีฬาและการส่งเสริมการกีฬาศูนย์บ่มเพาะกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนหนองเรือวิทยา โดยมี นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์ ผู้อำนวยการคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนห้องเรียนกีฬาวอลเลย์บอล ให้การต้อนรับ ณ โดมกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนหนองเรือวิทยา อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น