พิธีมอบเอกสารการจบหลักสูตร และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ


วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนหนองเรือวิทยา ในช่วงเช้าจัดพิธีมอบเอกสารการจบหลักสูตรการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมูศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้นในช่วงบ่าย จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โดยมีนายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยาเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมแสนเมืองและหอประชุมโรงเรียนหนองเรือวิทยา อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมอบรมความปลอดภัยบนท้องถนน

ณ หอประชุมแสนเมืองโรงเรียนหนองเรือวิทยา ได้จัดให้มีกิจกรรมอบรม เรื่องความปลอกภัยทางถนนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 นำโดย นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กล่าวรายงาน นายทวิช พิมพะ นายอำเภอหนองเรือกล่าวเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ในการอบรมนหัวข้อ “สถาณการณ์อุบัติเหตุทางท้องถนนในปัจจุบัน”  กิจกรรมสร้างจิตสำนึกเรื่อง “ความปลอดภัยบนท้องถนน”  กิจกรรมรณรงค์ เรื่อง สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ และร่วมกันประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาสวมหมวกนิรภัยร้อยละ 100 กิจกรรมการสร้างสื่อ Social เพื่อรณรงค์การลดอุบัติเหตุบนถนน (คลิกที่รูปเพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมด)

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House

วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนหนองเรือวิทยา ได้รับเกียรติจาก ดร.ทวีศักดิ์ สมนอก รอง ผอ.สพม.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE นิทรรศการนำเสนอผลงานนักเรียน One Group One Project และนิทรรศการมีชีวิตของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยนายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครและนักเรียน ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อจัดแสดงผลงานให้นักเรียนภายในโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรีนรู้ และให้นักเรียนจากภายนอกที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ

พิธีทำบุญเปิดโดม นวร.

คลิกรูปเพื่อดูภาพกิจกรรม

วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา พร้อมตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน จัดงานทำบุญพิธีรับมอบโดมอเนกประสงค์ 53 ปี โรงเรียนหนองเรือวิทยา โดยนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหาร เครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม เพื่อเป็นสิริมงคลต่อบุคลากร และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

กิจกรรมวันตรุษจีน

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปภาพกิจกรรม

นศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนหนองเรื่อวิทยา นำโดย นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน เพราะถือว่า วันตรุ่ษจีน เป็นวันขึ้นปีใหม่ ตามปฏิทินจีน และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถ ด้านภาษาจีนอย่างหลากหลาย โดยในกิจกรรม อาทิเช่น การแสดง Cover Dance การตอบคำถามเกี่ยวกับวันตรุษจีน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนหนองเรือวิทยา